สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมองค์กร

Corporate environment (3)

สำนักงานผู้จัดการทั่วไป

Corporate environment (4)

มุมฝ่ายขาย

Corporate environment (2)

ห้องประชุมบริษัท

Staff activity room

ห้องกิจกรรมพนักงาน

การผลิตเสมือนจริง

Virtual Production (2)

อุปกรณ์เชื่อมเลเซอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Virtual Production (3)

อุปกรณ์เชื่อมเลเซอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Virtual Production (4)

อุปกรณ์ตัดเลเซอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Virtual Production (1)

โซนว่าง

สัมภาษณ์ลูกค้า

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)