ยกเวที

  • Lift stage

    ยกเวที

    แนะนำผลิตภัณฑ์ เวทียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยที่สุดบนเวที หน้าที่หลักของมันคือการย้ายฉากและนักแสดงขึ้นและลงเมื่อเปลี่ยนฉาก นอกจากนี้ เพื่อเน้นนักแสดงหลัก เวทีจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และนักแสดงจะเต้นบนเวที สร้างขึ้น ๆ ลง ๆ บนเวที ในเวลาเดียวกัน ขั้นตอนการยกเวทียังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เพื่อให้เป็นไปตามการควบคุมลอจิกของขั้นตอนการยกไฮดรอลิก เซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส...