สะพานขึ้นเครื่องเคลื่อนที่

  • Mobile boarding bridge

    สะพานขึ้นเครื่องเคลื่อนที่

    แนะนำผลิตภัณฑ์ แท่นขนถ่ายเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่บริษัทของเราอ้างถึงเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ รวมกับสภาพจริงในประเทศ และเลือกชิ้นส่วนที่นำเข้าบางส่วน หลังจากการออกแบบอย่างระมัดระวัง การผลิตอย่างระมัดระวัง และอุปกรณ์การขนถ่ายที่พัฒนาขึ้นเอง จึงเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพการทำงานสูง Mobility เป็นคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของแพลตฟอร์ม...